Booking af den runde

Alle henvendelser om reservation af Den Runde skal pga ombygning af den den nye hjemmeside sendes til den runde pavillon.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med reservation og lignende, så hjælper Henrik også med det.

Send Mail


 

Tilmelding 
For at kunne booke Den Runde Pavillon skal man være medlem

Alle nye brugere skal godkendes af bestyrelsen. Det betyder, at første gang din forening registreres i det nye bookingsystem, vil der være et par dages behandlingstid, inden du kan bruge systemet. 

Herefter vil du dog kunne bruge systemet uden forsinkelse hver gang. 

Udlånsregler

Formålet med at drive og udleje pavillonen er at skabe mere kultur og flere aktiviteter i Brønderslev.
Pavillonen kan ikke udlånes til private fester og kommercielle arrangementer.
Overskud fra arrangementer skal gå til en forening eller en institution.
Alle foreninger og institutioner kan leje pavillonen, herunder også personaleforeninger og faglige foreninger, der er amts- eller landsdækkende.
Der er ingen tidsbegrænsning på antallet af dage pavillonen kan lejes i træk.
Samme lejer kan højst reservere pavillonen tre gange. Når den ene gang er anvendt, kan der reserveres igen.
Lejer af pavillonen skal selv sørge for lejlighedsbevilling hos politiet, såfremt salg af spiritus ønskes.
Den runde pavillons bestyrelse kan selv gå ind som lejer af pavillonen for at støtte et arrangement.

Pris for leje (Nye priser er på vej):
Fredag og lørdag fra kl. 15.00 - indtil næste dag kl. 10.00. 1500 kr.
Timepris på hverdage er 150 kr.
Reservation af pavillonen sker på pavillonens hjemmeside. Ved Henrik Hald
OBS!! Benytter du muligheden for at leje fra f.eks. Torsdag kl. 15.00 til fredag kl. 10.00, skal du kun booke torsdag i kalendersystemet.
Betaling sker pt. ved at arrangør modtager en opkrævning på mail og derefter en kvittering som skal fremvises på Brønderslev Bibliotek ved afhentning af nøgle.

Aflysning af reservation:
Reservation er bindende, men ved personlig henvendelse, i god tid, kan der aflyses.
Når betalingen er foretaget betales pengene ikke retur.
Nøgle til pavillonen kan hentes på Brønderslev Bibliotek dagen inden et arrangement og skal afleveres senest dagen efter.

Ordensregler:
Lejeren skal sørge for, at lokalerne og toiletterne afleveres i samme stand som ved ankomsten. Affald smides i boble foran den runde pavillon - og kun brændbart affald og ikke madrester. Borde i pavillonen tørres af, gulvet fejes og tekøkken rengøres.