Den Runde Pavillons historie

Det er desværre ikke meget, vi har kunnet finde i de lokalhistoriske arkiver om pavillonen. Men vi mener at vide, at pavillonen er en gammel cirkuspavillon, som blev købt af cirkusfamilien Mundelin. Den blev opstillet i 1903 - altså for over 100 år siden.

Hedelunds-anlæggets historie kan føres tilbage til oktober 1880, hvor en række borgere i Vester Brønderslev under ledelse af højskoleforstander N. C. Nielsen mødtes for at behandle et forslag om anlæg af en plantage i Brønderslev.

En række borgere købte i 1882 Øster Hedegaard og en parcel heraf blev tilplantet. Der blev senere oprettet et aktieselskab. Aktieselskabet købte i 1896 "Plantagen Hedelund", der blev ændret til et parkanlæg efter en plan udarbejdet af landskabsgartner Glæsel fra København.

I 1946 overtog Brønderslev kommune anlægget "Hedelund" med en servitut om, at arealet hverken helt eller delvist må benyttes til andet end lystanlæg.