Rhododendronparkens historie

I efteråret 1989 fik en gruppe borgere den ide, at anlægge en rhododendronpark i det bestående Hedelundsanlæg. Den skulle give byens borgere et rekreativt åndehul og være en del af en større kommunal plan om at tiltrække virksomheder og turister.

Projektet om en rhododendronpark vandt gehør i Brønderslev byråd. Byrådet mente, at parken kunne styrke forholdet mellem borgere og kommune og være et symbol på samarbejde på tværs af interresser. Byrådet dannede en arbejdsgruppe, som skulle fremkomme med forslag til parkens fremtidige udseende. Gruppens arbejde udmundede i et konkret forslag til anlæg af Hedelund Rhododendronpark.

Hoved-ideen i forslaget byggede i høj grad på anlæggets eksisterende kvaliteter, samtidig med at adgangsforholdene blev forbedret, og at der blev foreslået etableret anlæg eller attraktioner forskellige steder i parken.

Parken indviedes i 1994 og har kostet 4,3 mio Kr. Heraf har byens borgere, virksomheder og institutioner sponsoreret ca 1.1 mio Kr, Brønderslev Kommune ca 2,7 mio Kr og EU's Regionalfond 0,5 mio Kr. Parken er et bevis på, hvad en levende debat mellem borgere og byråd kan føre til.

Allerede i 1890 var der røster fremme om etablering af en bypark i Hedelund, der dengang henlå som en plantage. Det første Hedelundsanlæg etableredes således i plantagen og blev åbnet for alle byens borgere.

Rhododendronparkens initiativgruppe var:

  • P.Holm-Christiansen
  • Tage Buus
  • Gunnar Vestergaard
  • Svend Erik Christensen

Rhododendronparken er tegnet af:
Landskabsarkitektfirmaet Landskabskonsulenterne I/S v/Frans Ameys MDL PLR