Bestyrelsen for Den Runde Pavillons Venner

Formand: Henrik Louis Simonsen
Næstformand: Per Kjeldsen
Kasserer: Anni Schjønning

Øvrige medlemmer:
Lone Lønbro
Lene Grubak Simonsen
Søren Ø. Christensen

Suppleanter:
Niels Persson