Bestyrelsen for Den Runde Pavillons Venner

Formand: Henrik Louis Simonsen
Næstformand: Per Kjeldsen
Sekretær: Lone Lønbro
Kasserer: Anni Schjønning

Øvrige medlemmer:
Lene Simonsen
Jørn Pedersen
Karen Grete Nørgård