Booking af Den Runde Pavillon

Booking af Den Runde Pavillon på nedenstående bookingformular.

Inden du booker pavillonen bedes du læse punkterne nedenfor: Tilmelding, udlånsregler, pris for leje, aflysning af reservation og husregler.

Har du spørgsmål om brugen, inden du booker pavillon, bedes du gå til punktet “Kontakt” og skrive dine spørgsmål i kontaktformularen.

Booking

Tilmelding

For at kunne booke Den Runde Pavillon skal man være medlem af foreningen Den Runde Pavillons Venner og betale et årligt kontingent
Alle brugere skal godkendes af bestyrelsen, og nye brugere må derfor påregne nogle dages behandlingstid. Nye brugere bedes henvende sig gennem “Kontakt”-siden og bl.a. vedhæfte foreningens/institutionens vedtægter (klik her).

Udlånsregler

 1. Formålet med at drive og udleje pavillonen er at skabe mere kultur og flere aktiviteter i Brønderslev.
 2. Pavillonen kan ikke udlånes til private fester og kommercielle arrangementer. Omgås reglerne får det konsekvenser.
 3. Overskud fra arrangementer skal gå til en forening eller en institution.
 4. Alle foreninger og institutioner kan leje pavillonen, herunder også personaleforeninger og faglige foreninger, det er amts- eller landsdækkende.
 5. Der er ingen tidsbegrænsning på antallet af dage pavillonen kan lejes i træk.
 6. Lejer af pavillonen skal selv sørge for lejlighedsbevilling hos politiet, såfremt salg af øl, vin og spiritus ønskes. Ligesom lejer selv står for afregning overfor Koda/Gramex, hvis der spilles musik.
 7. Den Runde Pavillon Venners bestyrelse kan selv gå ind som lejer af pavillonen for at støtte et arrangement.

Pris for leje

Fredag og lørdag fra kl. 15.00 og indtil næste dag kl. 10.00
Kr. 1.500,- pr. dag.

Timepris på hverdag
Kr. 150,-.

Bestyrelsen har ret til at opkræve et depositum på 2.000 kr. forud for leje af pavillonen til evt. manglende rengøring af pavillonen.

Aflysning af reservationen

Reservation er bindende, men ved henvendelse, i god tid, kan der aflyses.

Når betalingen er foretaget refunderes lejebeløbet ikke.

Husregler – inden du går i gang

 1. Det er ikke tilladt at sætte plakater, banner mv. op udvendigt på pavillonen (don’t even think about it).
 2. Pavillonen har 13 hvide felter, som kan anvendes til udsmykning. Ønsker man som arrangør at udsmykke pavillonen og har behov for at sætte kroge, søm m.v., op i forbindelse med dette, skal der indhentes tilladelse. Anvend venligst kontaktformularen under kontakt os med en beskrivelse af det ønskede evt. i form af en tegning.
 3. Det kan på forhånd oplyses, at det ikke er muligt at få tilladelse til at borehuller eller skrue ting fast i pavillonens gulv.
 4. Det er kun tilladt at fjerne sceneelementer efter nærmere aftale med/godkendelse af bestyrelsen.
 5. Udbedring af evt. ikke indhentede tilladelser foretages af pavillonen for lejers regning.
 6. Generelt skal lejeren sørge for, at pavillonen afleveres i samme stand som ved modtagelsen.

Efter arrangementet

Ved leje af Den Runde Pavillon skal pavillonen af lejer efter hvert arrangement afleveres i ryddelig og rengjort stand, således at pavillonen er klar til næste lejer.

 • Gulvet skal være rengjort/fejet
 • Scenen incl. gulvtæppe skal være rengjort
 • Bordene skal være rengjorte/aftørrede. Bordene skal ved aflevering være placeret som ”bestyrelsens grund-bordopstilling”
 • Stolene skal stables med 6 stk. i hver stabel og sættes for enden af bordene.
 • Bardisken, køkkenbordet og kaffekanderne skal være rengjorte/aftørrede
 • Køleskabene skal være rengjorte – Køleskabslågerne skal stå åbne
 • Alt affald skal fjernes – kan kommes i Molokken, som er placeret på runddelen foran pavillonen
 • Toiletterne skal afleveres ryddeliggjort, d.v.s. evt. papir og andet affald skal fjernes
Husk
 • I skal selv medbringe rengøringsartikler og affaldssække
 • Luk alle vinduer
 • Dør fra gang til depot skal låses
 • Dørene ud til toiletterne skal låses

Bestyrelsen har indgået aftale om syn efter hvert arrangement.