Den Runde Pavillons historie

De lokalhistoriske kilder om pavillonen er meget beskedne. Men det er ganske vist, at pavillonen er en gammel cirkuspavillon, som blev købt af cirkusfamilien Mundelin. Pavillonen blev opstillet i 1903 – altså for over 100 år siden.

Hedelunds-anlæggets historie kan føres tilbage til oktober 1880, hvor en række borgere i Vester Brønderslev under ledelse af højskoleforstander N. C. Nielsen mødtes for at behandle et forslag om anlæg af en plantage i Brønderslev.

En række borgere købte i 1882 Øster Hedegaard og en parcel heraf blev tilplantet. Der blev senere oprettet et aktieselskab. Aktieselskabet købte i 1896 “Plantagen Hedelund”, der blev ændret til et parkanlæg efter en plan udarbejdet af landskabsgartner Glæsel fra København.

I 1946 overtog Brønderslev kommune anlægget “Hedelund” med en servitut om, at arealet hverken helt eller delvist må benyttes til andet end lystanlæg. Du kan læse mere om etableringen af anlægget og overdragelsen til Brønderslev Kommune ved at klikke her.

I 2007 afsluttede Den Runde Pavillon en gennemgribende renovering, således at pavillonen kunne anvendes hele året. Pavillonen blev isoleret, lagt varme ind og ikke mindst nu med toiletter.

Talen holdt i forbindelse med indvielse kan læses ved at klikke her.