Indvielse af Den Runde Pavillon

(Fredag, den 3. februar 2007)

“Det er en meget stor dag i dag, for i dag kan vi endelig indvie Den Runde Pavillon efter en gennemgribende renovering.

Man kan vel godt sige, at det er lidt usædvanligt, at en kommune lader en forening varetage en opgave med renovering af en kommunal bygning.

Man kan også sige, at kommunen på den anden side kunne forudse, at hvis pavillonen skulle gennemgå en så omfattende renovering, som det er blevet, så ville det i en periode med lidt knappe økonomiske ressource vare en del år, inden det kunne ske.

Oprindelig var det Rotary, som sendte et forslag med tegning til Brønderslev byråd, om hvordan en renovering af pavillonen kunne se ud og da kommunen havde arbejdet med projektet i Børne- og Kulturudvalget et stykke tid, opstod ideen om at danne en Forening til at varetage opgaven.

Der har ingen tvivl været om, at hvis pavillonen blev renoveret, så ville det kunne blive en helt unik kulturperle i den i forvejen smukke Rhodrodendronpark. Et sted, hvor det ville kunne komme til at syde af liv og glade dage.

Det blev så til en Venneforening. Der var generalforsamling i november 2002.

Det har været trofaste medlemmer, der har været i bestyrelsen, idet der kun har været ganske få udskiftninger.

Det har taget en del tid (faktisk 3 år) inden projektet har kunnet realiseres. Det var trods alt mange penge, der skulle samles ind til formålet.

Men når man ser på resultatet i dag, så synes vi i Venneforeningen, at det har været værd at vente på.

Vi har nu et kulturelt samlingssted, hvor der – som noget nyt – kan foregå noget hele året, idet der jo som bekendt er lagt varme ind. Og så naturligvis de længe ventede toiletter.

Nu er det kun, at kommunens borgere og foreninger kommer i gang med at bruge pavillonen.

Vi glæder os rigtigt meget til at se den i brug.

Det er svært at fremhæve nogle frem for andre, når det handler om at takke for bidrag, arbejdsindsats m.v. i forbindelse med projektet. For alle bidrag har været med til, at det har kunnet lykkes.

Så jeg vil starte med at takke alle, som har bidraget enten med penge, naturalier eller frivillig arbejdskraft.

Men jeg synes, det er rigtigt at sige en speciel tak til Brønderslev Kommune for initiativet, men også fordi de har støttet projektet med penge. Så vil jeg takke Lokale- og Anlægsfonden fordi de troede på projektet og dermed valgte at støtte det. Og så vil jeg også takke Rigmor Nielsens Fond for deres meget værdifulde støtte, en støtte, der lunede meget i sidste øjeblik, da vi var lige ved at miste modet.

Så vil jeg takke Spar Nord Fonden – de var faktisk de første bidragydere og med et beløb, der gav os mod på at fortsætte.

Til sidst vil jeg ønske alle rigtig hjertelig tillykke med den meget smukke pavillon og jeg håber, at den vil blive til megen glæde for alle kommunens borgere.

Så kan man vel råbe et trefoldigt leve for pavillonen.”

– Tale holdt af den daværende formand Annette Drivsholm for Den Runde Pavillons Venner